Thursday, September 10, 2009

Knock KnockThis one was easy... hhehehe

Interesting read. Sound of Hope. I think they can make a big different, especially those yg they helped. I like action-oriented people. Thumbs Up.
**
"Dari Abu Sa'id al-Hudri r.a ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Bersahur itu berkah, maka janganlah kamu tinggalkan, walau sesorang di antaramu itu akan meneguk air! kerana Allah dan para Malaikatnya akan mengucapkan selawat pada orang orang yang bersahur."

No comments: